Tin tức mới
Học viên tại TP.HCM được tiếp nhận phương pháp TĐCS
Học viên tại TP.HCM được tiếp nhận phương pháp TĐCS

Anh Phạm Văn Tấn - CT Hội TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG - chính là giảng viên lớp KTV Tác động cột sống "Chữa bệnh không dùng thuốc" dành cho các bạn tại TP. HCM. Lớp do trường YD Tuệ Tĩnh tổ chức & Cấp chứng...

Chào mừng Đại hội chi hội TĐCS HN lần thứ nhất - ngày 18/05/2014

Hành khúc TĐCS chào mừng Đại hội Chi hội TĐCS lần thứ nhất...D

Đăng bởi tacdongcotsong.org on 24 Tháng 6 2014