Chúc mừng CLB CỘT SỐNG VIỆT đã luôn tiên phong trong việc duy trì & phát triển phương pháp!
Đây cũng là 1 địa chỉ tin cậy để người bệnh tìm đến mỗi khi cần & là nơi gặp gỡ, giao lưu của những thành viên yêu nghề TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG 
Mong là sẽ có nhiều mô hình như vậy sẽ được duy trì để nối dài hơn những cánh tay cùng đam mê phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc tuyệt vời này!

Xin trích dẫn nội dung của một người bạn rất yêu phương pháp TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG để kết nối thêm những bàn tay ấm sẵn sàng giúp đời:

“Nếu nhà mình có người thân bị 1 trong các bệnh sau, đừng khám và uống thuốc Tây Y vội mà hãy thử phương pháp #TÁC_ĐỘNG_CỘT_SỐNG (TĐCS) xem sao ạ.
Đây là 1 phương pháp được hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã rất ưa thích.

👉Đ𝒂𝒖 đ𝒂̂̀𝒖, đ𝒂𝒖 𝒏𝒖̛̉𝒂 đ𝒂̂̀𝒖.
👉𝑻𝒉𝒐𝒂́𝒕 𝒗𝒊̣ đ𝒊̃𝒂 đ𝒆̣̂𝒎.
👉𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 đ𝒊̀𝒏𝒉.
👉Đ𝒂𝒖 𝒄𝒐̂̉ 𝒗𝒂𝒊 𝒈𝒂́𝒚.
👉𝑷𝒉𝒖̣𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒔𝒖̛̃𝒂 𝒎𝒆̣, 𝒕𝒂̆́𝒄 𝒕𝒊𝒂 𝒔𝒖̛̃𝒂, 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒔𝒖̛̃𝒂, 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒔𝒖̛̃𝒂.
👉𝑻𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒂̃𝒐.
👉𝑳𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒅𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒔𝒐̂́ 𝑽𝑰𝑰 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒃𝒊𝒆̂𝒏.
👉𝑳𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒏𝒖̛̉𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒐 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒂𝒊 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝒎𝒂́𝒖 𝒏𝒂̃𝒐.
👉𝑽𝒊𝒆̂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̛́𝒑 𝒗𝒂𝒊.
👉𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂𝒖 𝒍𝒖̛𝒏𝒈, đ𝒂𝒖 𝒕𝒉𝒂̆́𝒕 𝒍𝒖̛𝒏𝒈 𝒉𝒐̂𝒏𝒈, đ𝒂𝒖 𝒅𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒐̣𝒂.
👉Đ𝒂𝒖 𝒌𝒉𝒐̛́𝒑 𝒈𝒐̂́𝒊.
👉𝑻𝒆̂ 𝒃𝒊̀ 𝒄𝒉𝒂̂𝒏, 𝒕𝒂𝒚.
👉𝑯𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒂̣ 𝒅𝒂̀𝒚 – 𝒕𝒓𝒂̀𝒐 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̣𝒄.
👉𝑯𝒆𝒏 𝒑𝒉𝒆̂́ 𝒒𝒖𝒂̉𝒏.
👉𝑹𝒂 𝒎𝒐̂̀ 𝒉𝒐̂𝒊 𝒄𝒉𝒂̂𝒏, 𝒕𝒂𝒚.
👉𝑻𝒂́𝒐 𝒃𝒐́𝒏.
👉𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̂̀𝒖, 𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒊𝒏𝒉, 𝒃𝒆̂́ 𝒌𝒊𝒏𝒉
👉𝑻𝒓𝒖̛́𝒏𝒈 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖
👉 𝑼 𝒙𝒐̛ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒗𝒖́, 𝒖 𝒙𝒐̛ 𝒕𝒖̛̉ 𝒄𝒖𝒏𝒈
👉𝑺𝒖𝒚 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒖̣𝒄
….

Em lần đầu biết đến bộ môn này cách đây 6 năm. Hồi đó còn làm đào tạo tại FPT software. Vốn tính thích học hỏi, nhất là về lĩnh vực sức khỏe, nên thấy công ty có mở khóa học Tác động cột sống do thầy Nguyễn Văn Lợi- học trò ưu tú nhất của thầy tổ bộ môn TĐCS- Lương Y Nguyễn Tham Tán, em đăng ký tham gia ngay.

Tham gia khóa học em mới biết sự kỳ diệu của bộ môn này. Bằng chứng là sau khóa học thì em- 1 đứa mới học TĐCS cơ bản đã có thể chữa đau vai gáy và chữa bệnh mất ngủ cho rất nhiều các cô bác, anh chị em quen biết. Nên mọi người có thể đặt niềm tin vào tay nghề của những lương y đã chữa bệnh bằng TĐCS lâu năm 😍

𝐓Đ𝐂𝐒 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐨̂𝐦 𝐧𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚́𝐜 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐱𝐨𝐚 𝐛𝐨́𝐩 𝐛𝐚̂́𝐦 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐨̛̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐨́𝐧 𝐭𝐚𝐲 𝐥𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̆́𝐜, 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭, đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚̂̉𝐧 đ𝐨𝐚́𝐧, 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣.

𝑪𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒍𝒂̀ 1𝒄𝒂̂́𝒖 𝒕𝒓𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒉𝒆̃, đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒑𝒉𝒐̂́𝒊 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉, 𝒎𝒂̀ 𝒉𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒐́ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒄𝒉𝒆̃ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈.
𝑪𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒗𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚, 𝒌𝒉𝒊 1 𝒃𝒐̣̂ 𝒑𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒐́ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒃𝒊̣ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒓𝒂 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒄𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈.

Vậy nên khi tác động vào cột sống thì cũng có tác động ngược trở lại với các bộ phận bên trong cơ thể, giúp chữa lành các tổn thương, thậm chí có thể chữa được các bệnh nan y.
Cái nay của phương pháp này là hoàn toàn không dùng đến bất kỳ loại thuốc nào.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân là 1 người Chị mình vô cùng yêu quý, Chị vốn là người đứng ra tổ chức lớp TĐCS cho CBNV trong công ty Fsoft học, vậy mà cơ duyên với nghề đã dẫn Chị tới con đường chữa bệnh chuyên nghiệp bằng TĐCS. Hiện Chị đã là Phó Chủ Tịch Hội TĐCS.

𝗖𝗼̛ 𝘀𝗼̛̉ 𝗸𝗵𝗮́𝗺 𝗰𝗵𝘂̛̃𝗮 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗵𝗶̣: 𝟲𝟭 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗟𝗶𝗲̣̂𝘁, 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶.
Trước khi tới mọi người vui lòng liên hệ chị theo SĐT: 097 9010 272

Mọi người có thể share stt này hoặc tag những người thân bạn bè của mình đang bị những bệnh em kể trên, để nhiều người biết đến bộ môn không cần dùng thuốc kỳ diệu này nhé!”

Rất mong có nhiều anh chị em sẵn sàng dành những thời gian rảnh qua 61 cùng chia sẻ & trao đổi chuyên môn để chúng mình cùng nhau phát triển tay nghề giúp đời nhé 🙂

73460534_3817260348299409_1409010196646199296_o101147394_1194340374244323_1835926033153392640_o

75588188_3866047603420683_6750202835570262016_o100901809_1194340244244336_1477300146587828224_n

101137788_4583690008323102_641864501402009600_o101513767_4583689771656459_4491586990390640640_o

 

101030638_1194340270911000_5630577072788209664_o88169110_4256806401011466_7707660305521704960_o