Khai giảng lớp Tác động cột sống khoá 10 đúng vào ngày Trời Hà Nội mưa… Nhưng anh chị em học viên vẫn không quản ngại thời tiết để cố gắng có mặt đúng giờ.
“Trời mưa là có lộc”… Xin chúc các anh chị em luôn thành công trong việc luyện rèn đôi tay của mình để giúp cho nhiều người xung quanh mình khoẻ hơn mà không phải dùng đến những viên thuốc…

 

image image image image image