dai hoi

Đại hội tác động cột sống lần thứ nhất

hinh anh hoat dong

Một số hình ảnh hoạt động của hội TĐCS

Một số hình ảnh hoạt động của hội tác động cột sống năm 2015