Ngày ngày, cô & ông xã doanh nhân của mình rất chịu khó đến 61 để được tận hưởng sự dễ chịu thoải mái mà TĐCS mang đến
Thật là người biết hưởng thụ, đúng không cả nhà 🙂

P/S: Mỗi tội máy ảnh của chàng chuyên gia đã cùi lại còn nhờ tay máy của 1 bệnh nhân có tuổi chụp hình nên dìm hàng hoa hậu lắm í… nhưng nàng ấy vẫn cười rõ tươi… yêu đến thế là cùng   

87956428_4216719665020140_6685158420615528448_n