Lương y Nguyễn Tham Tán
QUYỂN 1 – CÁC PHƯƠNG THỨC
Căn cứ vào tình hình cụ thể và đặc điểm của hệ cột sống, liên quan đến snh lý và bệnh lý của cơ thể. Thực hiện mục tiêu của phương pháp tác động cột sống đã đề ra về nghiên cứu và phát triển phương pháp: “Xác định và giải toả trọng điểm khu trú để nâng cao hiệu quả chữa bệnh”.
Để xác điịnh và giải toả trọng điểm khu trú, để chuẩn và trị bệnh chính xác, phương pháp Tác động cột sống không áp dụng công thức hoá, đối với tất cả mọi người bệnh, mà chỉ áp dụng phương thức hoá để chuẩn và trị bệnh cho từng người bệnh cụ thể.
Các phương thức về chuẩn và trị bệnh được hệ thống và biên soạn làm hai phần:
– Phần 1: Các phương thức chuẩn bệnh.
– Phần 2: Các phương thức trị bệnh.
PHẦN 1
CÁC PHƯƠNG THỨC CHUẨN BỆNH
Nội dung của phương pháp tác động cột sống về chuẩn bệnh là thăm khám và xác định các bệnh tật có liên quan đến các đốt sống có trọng điểm khu trú.
Cơ sở để xác định trọng điểm khu trú, là sự biến đổi hai mặt đối lập của bốn đặc trưng khu trú ở trên hệ cột sống và ngoại vi. Để xác định mọi liên quan về mọi liên quan của hệ cột sống biến đổi tương ứng với bệnh tật bằng các phương thức sau:
1- Phương thức điều nhiệt.
2- Phương thức co cơ tương ứng
3- Phương thức đối động
4- Phương thức động hình
5- Phương thức chuyển tư thế.
1- PHƯƠNG THỨC ĐIỀU NHIỆT:
Phương thức điều nhiệt nhằm mục đích giới thiệu và chứng minh về mối liên quan mật thiết của thân nhiệt với các đốt sống bị biến đổi ở trên cơ thể người bệnh. Gồm có:
– Nhiệt độ da là cơ sở để xác định về sinh lý và bệnh lý của cơ thể
– Phương thức điều nhiệt là cơ sở để xác định cơ sở bệnh
– Phương thức điều nhiệt là cơ sở để tham dò tiên lượng bệnh
– Phương thức điều nhiệt là cơ sở để theo dõi sự biến triển của bệnh
– An toàn trung.
Phương pháp áp dụng:
1- Xác định về sinh lý và bệnh lý về thủ thuật Áp:
Trình tự thao tác
a- Tư thế người bệnh: tự do
b- Vị trí thao tác: Ngoài da
c- Xác định kết quả:
– Nếu có vùng nhiệt độ da biến đổi là cơ thể bệnh lý
– Nấu không có vùng nhiệt độ da biến đổi là cơ thể sinh lý.
2- Xác định trọng điểm khu trú bệnh bằng thủ thuật Áp và Miết:
Trình tự thao tác
a- Tư thế người bệnh: ngồi hoặc nằm
b- Vị trí thao tác:
– Bằng thủ thuật Áp nhấc ở vùng nhiệt độ địa phương
– Bằng thủ thuật Áp dê ở vùng nhiệt độ tương ứng nội tạng
– Bằng thủ thuật Miết thao tác ở đốt sống biến đổi
c- Các định kết quả
– Trong khi thao tác ở trên đốt sống, nếu thấy vùng nhiệt độ thay đổi, thì được xác định là vùng trọng điểm khu trú bệnh.
– Nếu khi thao tác, vùng nhiệt độ không thay đổi, thì không phải là vùng trọng điểm có bệnh khu trú.
3- Thăm dò tiên lượng bệnh bằng thủ thuật Áp Miết
Trình tự thao tác
a- Tư thế người bệnh: ngồi ngay, mặc áo sơmi ngược cài khuy sau
b- Vị trí thao tác:
– Bằng thủ thuật Áp, thao tác tại vùng có nhiệt độ biến đổi
– Bằng thủ thuật Miết, thao tác tại vị trí có đốt sống bị biến đổi
c- Xác định kết quả:
– Khi thao tác tại vị trí đốt sống bị biến đổi, nếu thấy vùng nhiệt độ thay đổi, thì dù sao vẫn giúp ích cho người bệnh, mặc dù là bệnh hiểm nghèo. Cũng không nên từ chối bệnh nhân.
– Nếu thấy nhiệt độ không có dấu hiệu thay đổi, thì tuyệt đối không được nhận điều trị
4- Theo dõi sự tiến triển của bệnh bằng thủ thuật Áp
Trình tự thao tác
a- Tư thế người bệnh: ngồi ngay, mặc áo sơmi ngược cài khuy sau
b- Vị trí thao tác: ở vùng nhiệt độ biến đổi
c- Xác định kết quả: Căn cứ vào sự thay đổi về nhiệt độ, để đánh giá về quá trình điều trị và tức thời thích ứng kịp thời về hướng điều trị
5- An toàn bằng thủ thuật Áp: Trong khi thao tác hoặc trong quá trình điều trị, đối với bệnh nhân, cần phải bảo đảm nhiệt độ sinh lý (Thời trị), bằng thay đổi theo chiều thuận, thì không bao giờ xẩy ra tai biến.

Post Series: Phương pháp tác động cột sống

Bình luận