PHƯƠNG THỨC ĐỐI ĐỘNG
Phương thức đối động trong phương pháp chuẩn bệnh, nhằm mục đích xác định về mối liên quan của trọng điểm khu trú bệnh với ngoại vi, để làm cơ sở cho quy nạp chuẩn đoán bệnh, đưa ra phương hướng điều trị. Phương thức đối động chứng minh về hệ gân cơ bị sơ co khu trú tại đốt sống biến đổi, không chỉ khu chú ở phạm vi đốt sống, mà còn lan toả rộng rãi đến toàn cơ thể. (Tham khảo thêm sách: Y học bằng tay – của Gs Fỉii Dvorák và Bs Vac Dvorák do Bs Lê Vinh dịch – Nhà Xuất bản Y học)
Đặc trưng của hiện tượng này là: các sợi gân xơ co khu trú ở trên trọng điểm và lan toả ra ngoại vi cùng các đốt sống liên quan. Cơ sở để xác định mối liên quan này là máy động của hai vị trí liên quan song song biểu hiện lên – Xác định bằng thủ thuật Miết khi thao tác song chỉnh
Vị trí khu trú:
– Trọng điểm thuộc loại lệch, hay lồi lệch, thì vị trí liên quan biểu hiện lên ở các bên cùng tiết đoạn, với trọng điểm khu trú ở cơ lưng và hệ cột sống.
– Trọng điểm thuộc loại lồi, thì chỉ liên quan đến đốt sống vùng, trong phạm vi hoạt đông sinh lý, không lan toả ra ngoại vi.
Phương pháp ứng dụng
a- Chuẩn bị: người bệnh để hở lưng
b- Tư thê: nằm sấp trùng gân cơ.
c- Vị trí xác định: là trọng điểm hay là ngoại vi hoặc là đốt sống liên quan.
d- Thủ thuật thao tác: thủ thuật Miết, hoặc thủ thuật song chỉnh
e- Kết quả: khi thao tác ở điểm A thì điểm B có máy động. Khi thao tác ở tại điểm B thì điểm A cũng có máy động. Như thế được coi là đối động.
Điểm đối động trên còn được phối hợp với trọng điểm khu trú để quy nạp và chuẩn đoán bệnh. Áp dụng phương pháp song chỉnh để giải toả ổ bệnh gồm có các mối liên quan: của trọng điểm khu trú với toàn bộ kết cấu hệ đốt sống (A), cùng là trọng điểm khu trú với lớp cơ ngoại vi.
A- Mối liên quan của trọng điểm khu trú với đốt sống
– Trọng điểm thuộc loại lồi, thì điểm đối động liên quan khu trú ở giữa đốt sống
– Trọng điểm thuộc loại lệch, lồi lệch, thì điểm đối động liên quan khu trú ở cạnh đốt sống khác bên với trọng điểm khu trú.
– Chi tiết như sau:
1- Trọng điểm khu trú ở vùng đầu và C1 – C2. Điểm đối động ở vùng cùng và vùng xương cùng cụt.
2- Trọng điểm khu trú ở C3 – Điểm đối động khu trú ở L5
3- Trọng điểm khu trú ở C4 – Điểm đối động khu trú ở L4
4- Trọng điểm khu trú ở C5 – Điểm đối động khu trú ở L3
5- Trọng điểm khu trú ở C6 – Điểm đối động khu trú ở L2
6- Trọng điểm khu trú ở C7 – Điểm đối động ở L1
7- Trọng điểm khu trú ở D1 – Điểm đối động khu trú ở D12
8- Trọng điểm khu trú ở D2 – Điểm đối động khu trú ở D11
9- Trọng điểm khu trú ở D3 – Điểm đối động khu trú ở D10
10- Trọng điểm khu trú ở D4 – Điểm đối động khu trú ở D9
11- Trọng điểm khu trú ở D5 – Điểm đối động khu trú ở D8
12- Trọng điểm khu trú ở D6 – Điểm đối động khu trú ở D7
B- Mối liên quan của trọng điểm với ngoại vi
Trọng điểm thuộc loại lồi thì không liên quan tới ngoại vi. Chúng ta chỉ quan tâm tới loại lệch. Trọng điểm của loại lệch, thì bao giờ cũng biểu hiện ở khác bên, ví như trọng điểm ở bên phải thì mối liên quan ở bên trái, và ngược lại. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, mà điểm đối động liên quan này, có thể khu trú như: ngang, chếch lên trên, chếch xuống dưới, chéo xuống dưới.

Post Series: Phương pháp tác động cột sống

Bình luận