PHƯƠNG THỨC ĐỘNG HÌNH
Phương thức động hình nhằm mục đích, xác định về hiện tượng cột sống biến đổi, liên quan đến các “cảm giác đau” ở trên cơ thể người bệnh, để làm cơ sở cho xác định trọng điểm bệnh khu trú. Đồng thời chứng minh về hệ cột sống, bị biến đổi liên quan đến các cảm giác của cơ thể. Điển hình là cảm giác đau, được biểu hiện trên cơ thể B/n, được xác định bằng thủ thuật “bật” tại điểm đau khu trú.
Để thực hiện mục đích này, một trường hợp điển hình về: cảm giác đau gân Asin trong bệnh đau giây thần kinh hông to.
Phương pháp ứng dụng
Trình tự thao tác
a- Chuẩn bị: b/n nằm sấp để hở toàn bộ cột sống, từ cổ cho tới xương cụt, b/n nằm sấp buông trùng gân cơ, nơi có đủ ánh sáng, khi có sóng cảm giác và sáng cơ động hình xuất hiện.
b- Thao tác: thầy thuốc áp dụng thủ thuật “bật” bằng ngón tay cái, bật trượt ở trên gân Asin, và tạo một cảm giác đau đột ngột cho người bệnh
c- Quan sát: trong khi thao tác tạo cảm giác đau đột ngột tại ổ bệnh, B/n sẽ giật mình gây co và giật. Lúc này, ta quan sát bằng mắt ở trên cột sống và cơ lưng, ta sẽ nhận thấy sóng cơ gợn lên ở cơ lưng và bám tận cùng, ở trên đốt sống bị biến đổi tương ứng. Chính đốt sống này, là đốt sống có trọng điểm khu trú, liên quan đến cảm giác đau của ổ bệnh. Khả năng di chuyển của da bị giảm đi, tăng tính co cứng, ấn đau tại chỗ.
d- Thăm dò hiện tượng: áp dụng thủ thuật “Miết”, thăn dò trên đốt sống bị biến đổi sẽ cho ta thấy:
– Nhiệt độ tại khu vực ổ bệnh thay đổi
– Cảm giác đau của ổ bệnh được cải thiện, sóng cơ gợn lên ở cơ lưng hết.
e- Vị trí xác định trọng điểm: đốt sống trên đây được coi là vị trí để xác định trọng điểm bằng các thủ thuật, các nguyên tắc chuẩn bệnh của phương pháp tác động cột sống.
Trên đây là phương thức để xác định về bệnh tật ở trên người bệnh cụ thể. Cho nên, về đốt sống biến đổi trên cơ thể của mỗi người bệnh mỗi khác, không trùng hợp thành công thức hoá.

Post Series: Phương pháp tác động cột sống

Bình luận