Phương Thức động Hình (Phần 3)

Phương thức động hình (Phần 3)

PHƯƠNG THỨC ĐỘNG HÌNH Phương thức động hình nhằm mục đích, xác định về hiện tượng cột sống biến đổi, liên quan đến các "cảm giác đau" ở trên cơ thể người bệnh, để làm cơ sở cho xác định trọng điểm bệnh khu trú. Đồng thời chứng minh về hệ cột sống, bị biến đổi liên quan đến các…

Xem tiếp ...