Ân giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền

Lớp TĐCS K8 về lại cội nguồn viếng thầy tổ cố lương y Nguyễn Tham Tán(1915 – 2000) cùng thầy Nguyễn Văn Lợi – người học trò xuất sắc của thầy tổ đã kế thừa và đang phát triển bộ môn TĐCS nhằm phổ biến cho người dân Việt Nam một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc của người Việt chúng ta.

13292910_10204624774098558_961053570_n 13293071_10204624773258537_1492431121_n 13295123_10204624770458467_1789057658_n 13295128_10204624776258612_1487053924_n 13295167_10204624769938454_779362039_n 13296111_10204624775978605_1044895248_n 13296248_10204624770698473_134495623_n 13318663_10204624774738574_254082502_n 13318707_10204624771698498_962991153_n 13330247_10204624772018506_615521585_n 13330269_10204624770178460_710900793_n 13330314_10204624771018481_1265846220_n 13330386_10204624772658522_1072859502_n 13335262_10204624771138484_1161388846_n